Юридична компанія Юридическая компания МИРАНДА


КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ

             Арбітражна  угода  -  це  угода  сторін  про  передачу  до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли або можуть виникнути між ними в  зв'язку  з  будь-якими  конкретними  правовідносинами, незалежно від того, чи мають  вони  договірний  характер   чи  ні.

Арбітражна  угода  може  бути  укладена  у  вигляді   арбітражного застереження в контракті або у вигляді окремої угоди.

Арбітражна  угода  укладається  в  письмовій формі. Угода вважається  укладеною  в  письмовій  формі,  якщо вона міститься в документі,  підписаному  сторонами,  або  укладена  шляхом  обміну листами,   електронними   повідомленнями,   якщо   інформація,  що міститься   в   них,  є  доступною  для  подальшого  використання, повідомленнями  по  телетайпу, телеграфу або з використанням інших засобів  електрозв'язку, що забезпечують фіксацію такої угоди, або шляхом обміну позовною заявою та відзивом на позов, в яких одна із сторін стверджує наявність угоди, а інша проти цього не заперечує.

Посилання в угоді на документ, що містить арбітражне застереження, є арбітражною угодою за умови, що угода укладена в письмовій формі і  це  посилання  є таким, що робить згадане застереження частиною угоди.

Третейський суд  може  сам  прийняти  постанову  про  свою компетенцію, в  тому  числі  стосовно  будь-яких  заперечень  щодо наявності або дійсності арбітражної угоди. З цією метою арбітражне застереження, що є  частиною  договору,  повинно  трактуватися  як угода,  що  не  залежить  від  інших  умов  договору.

Третейський суд  вирішує  спір  згідно  з  такими  нормами права, які сторони обрали  як  такі,  що  застосовуються  до  суті спору.  Якщо  в  ньому  не  висловлено  іншого  наміру,   будь-яке
положення  права  або  системи  права  будь-якої  держави  повинно тлумачитись як таке, що безпосередньо  відсилає  до  матеріального права цієї держави, а не до її колізійних норм.

В разі відсутності якої-небудь вказівки сторін третейський суд застосовує право, визначене згідно з колізійними нормами,  які він вважає застосовними.

Третейський суд приймає рішення ex aequo et bono,  або  як "дружній  посередник",  лише  в  тому  разі,  коли  сторони  прямо уповноважили його на це.

В усіх випадках третейський суд приймає рішення  згідно  з умовами угоди і з  врахуванням  торгових  звичаїв,  що  стосуються даної угоди.

Арбітражне рішення, незалежно від того, в якій країні воно було  винесено,  визнається  обов'язковим  і  при    поданні    до компетентного суду письмового клопотання.

Сторона, що спирається на арбітражне рішення  або  порушує клопотання про його виконання, повинна  подати  оригінал  належним чином  засвідченого  арбітражного  рішення  або  належним    чином засвідчену копію  такого,  а  також  оригінал  арбітражної  угоди або належним чином засвідчену копію  такої. Якщо арбітражне  рішення  або  угода  викладені  іноземною  мовою, сторона повинна подати належним  чином  засвідчений  переклад  цих документів на українську мову.

Міжнародний  комерційний  арбітражний  суд (Міжнародний    комерційний    арбітражний    суд    при Торгово-промисловій  палаті  України)  є  самостійною постійно діючою  арбітражною  установою  (третейським  судом),  що здійснює свою діяльність згідно з Законом України "Про міжнародний комерційний арбітраж".

         Морська арбітражна комісія (Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій  палаті України) є самостійною  постійно  діючою арбітражною  установою  (третейським  судом),  що  здійснює   свою діяльність згідно з Законом України "Про  міжнародний  комерційний арбітраж".

 Юридичні послуги, Київ :: Юридичні фірми, Київ :: Послуги юриста :: Послуги адвоката :: Сімейний адвокат :: Виконання рішень суду :: Представництво у суді :: Податкові спори :: Адвокат по податковим спорам :: Податковий адвокат :: Митні спори :: Адвокат по митним спорам :: Адвокат по кримінальних справах :: Кримінальний адвокат :: Стягнення заборгованності :: Адвокат по господарським спорам :: Господарські спори

© 2006-2020. ТОВ "Miranda".
Всі права захищені.