Юридична компанія Юридическая компания МИРАНДА


ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ СУДДУ

Фахівці юридичної компанії «Міранда» пропонують юридичні послуги із представництва інтересів клієнта на стадії виконавчого провадження(виконання рішень судів).

Виконавче провадження як завершальна стадія судового процесу і примусового виконання рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, спрямованих на примусове виконання рішень судів і інших органів (посадових осіб), які здійснюються на підставах, у спосіб і в межах повноважень, визначених Законом, іншими правовими актами, а також рішень, які підлягають примусовому виконанню.

Примусове виконання рішень в Україні покладено на Державну виконавчу службу, що входить у систему органів Міністерства юстиції України.

Мірами примусового виконання рішень є:

1) накладення стягнення на майно боржника;

2) накладення стягнення на заробітну плату (заробіток), доходи, пенсію, стипендію боржника;

3) вилучення в боржника і передача кредиторові певних предметів, зазначених у рішенні;

4) інші міри, передбачені рішенням.

Юристи юридичної компанії «Міранда» надають юридичні послуги з отримання виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду.

Питання видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду розглядається судом за заявою особи, на користь якої прийнято рішення третейського суду.

Заява про видачу виконавчого листа про примусове виконання рішення третейського суду подається до суду за місцем проведення третейського розгляду протягом трьох років з дня прийняття рішення третейським судом.

Заява, подана після закінчення вищевказаного строку залишається без розгляду, якщо суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.

Надання дозволу на примусове виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, якщо місце арбітражу знаходиться на території України, здійснюється у порядку, передбаченому Цивільним процесуальним Кодексом України.

Юристи юридичної компанії «Міранда» надають юридичні послуги з визнання та виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню .

Рішення іноземного суду (суду іноземної держави; інших компетентних органів іноземних держав, до компетенції яких належить розгляд цивільних чи господарських справ; іноземних чи міжнародних арбітражів) визнаються та виконуються в Україні, якщо їх визнання та виконання передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або за принципом взаємності.

У разі якщо визнання та виконання рішення іноземного суду залежить від принципу взаємності, вважається, що він існує, оскільки не доведено інше.

Рішення іноземного суду може бути пред'явлено до примусового виконання в Україні протягом трьох років з дня набрання ним законної сили, за винятком рішення про стягнення періодичних платежів, яке може бути пред'явлено до примусового виконання протягом усього строку проведення стягнення з погашенням заборгованості за останні три роки.

Питання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду розглядається судом за місцем проживання (перебування) або місцезнаходженням боржника.

Якщо боржник не має місця проживання (перебування) або місцезнаходження на території України або його місце проживання (перебування) або місцезнаходження невідоме, питання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду розглядається судом за місцезнаходженням в Україні майна боржника.

Клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду подається до суду безпосередньо стягувачем (його представником) або, відповідно до міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, іншою особою (її представником).

Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, передбачено подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду через органи державної влади України, суд приймає до розгляду клопотання, що надійшло через орган державної влади України. 

 Юридичні послуги, Київ :: Юридичні фірми, Київ :: Послуги юриста :: Послуги адвоката :: Сімейний адвокат :: Виконання рішень суду :: Представництво у суді :: Податкові спори :: Адвокат по податковим спорам :: Податковий адвокат :: Митні спори :: Адвокат по митним спорам :: Адвокат по кримінальних справах :: Кримінальний адвокат :: Стягнення заборгованності :: Адвокат по господарським спорам :: Господарські спори

© 2006-2020. ТОВ "Miranda".
Всі права захищені.