Kancelaria Prawna "Юридическая компания МИРАНДА"


SPORY ADMINISTRACYJNE

Firma prawnicza "Miranda" świadczy usługi prawne od reprezentacji w sądzie administracyjnym dowolnej jurysdykcji.

Prawnik, prawnik kancelarii prawnej "Miranda" prowadzi reprezentację w sprawach administracyjnych zarówno fizycznych, jak i prawnych.

W kancelarii Miranda, oprócz prawników, prawników specjalizujących się w prawie administracyjnym w ogólności, istnieją:

prawnik (prawnik) współpracujący z organami podatkowymi (organami nadzorczymi, organami skarbowymi, ...);

prawnik (prawnik) współpracujący z władzami lokalnymi i centralnymi;

prawnik (prawnik) współpracujący z organami ścigania;

prawnik (prawnik) współpracujący z organami celnymi.


Zadaniem sądów administracyjnych jest ochrona praw, wolności i interesów jednostek oraz praw i interesów osób prawnych w stosunkach publicznoprawnych od łamania przez władze rządowe, samorządy i ich urzędników i funkcjonariuszy i innych przedmiotów w sprawowaniu władzy funkcje administracyjne na podstawie ustawodawstwa, w tym na potrzeby wdrożenia instytucji delegowanej.

W sądu administracyjnego można odwołać każdą decyzję, działanie lub bezczynność agencji rządowych, o ile na takie decyzje, akty lub zaniechania przez konstytucję lub prawem Ukrainy ustawić inną procedurę sądową.

Reprezentacja w sądzie administracyjnym obejmuje co do zasady następujące etapy:

1. sporządzenie pozwu (roszczenie, pozew);

2. złożenie oświadczenia w sprawie pozwu, uchwały (odniesienie do roszczenia);

3. sporządzenie odwołania (odwołania);

4. wniesienie kasacji (kasacja);

5. reprezentacja w sądzie administracyjnym;

6. reprezentacja w apelacyjnym sądzie administracyjnym (sąd apelacyjny);

7. Reprezentacja w Najwyższym Sądzie Administracyjnym Ukrainy (Sąd Kasacyjny).

Prawnicy, prawnicy kancelarii Miranda mają duże doświadczenie w świadczeniu usług prawnych w zakresie reprezentowania interesów w sądach.

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych spraw sądowych, w których usługi prawne świadczone są w sądach są:

1. odwołania nielegalnych działań organów ścigania;

2. Odwoływanie się do nielegalnych działań organów podatkowych;

3. odwołania nielegalnych działań organów celnych;

4. odwołania nielegalnych działań władz lokalnych;
 

5. Odwołanie nielegalnych decyzji władz lokalnych. 

 Usługi prawne,Kijów :: Kancelarie prawne,Kijów :: Usługi prawnika :: Usługi adwokata :: Adwokat matrymonialny :: Egzekucja wyroków sądu :: Przedstawicielstwo interesów w sądzie

© 2006-2020. "Miranda" Spółka Z.o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.