Kancelaria Prawna "Юридическая компания МИРАНДА"


OŚWIADCZENIE W TRYBUNAŁU

          Reprezentacja w sądzie - rodzaj rzecznictwa, które ma na celu zapewnienie, że prawa i obowiązki klienta w postępowaniach cywilnych, handlowych, administracyjnych i konstytucyjnych, innych agencji rządowych do osób fizycznych i prawnych, praw i obowiązków ofiary podczas postępowania o naruszeniach administracyjnych, a także o prawach i obowiązkach ofiary, cywilnego powoda, oskarżonego cywilnego w postępowaniu karnym.

Reprezentowanie adwokata w sądzie ma na celu pomoc osobom fizycznym i prawnym w korzystaniu z ich praw w sądownictwie.

Reprezentacja w postępowaniu cywilnym jest w porozumieniu z prawa cywilnego, sporządzanie dokumentów prawnych cywilnych, udział w postępowaniach sądowych, decyzji sądu apelacyjnego.

Reprezentacja w postępowaniach sądowych gospodarczych jest w porozumieniu z prawa gospodarczego, sporządzanie prawną dokumentów biznesowych, udział w badaniach, odwołań od decyzji sądu gospodarczego.

Reprezentacja w postępowaniach karnych jest wyjaśnienie i chronić prawa i obowiązki pokrzywdzonego (reprezentacja w sądzie ofiara), powoda cywilnego (reprezentacja partii cywilnego w sądzie), oskarżonego cywilnego (przedstawiciel pozwanego cywilnego w sądzie).

Reprezentacja w postępowaniu administracyjnym ma na celu wyjaśnienie i ochronę praw i obowiązków ofiary (reprezentacja ofiary w sądzie) podczas rozpatrywania spraw o przestępstwa administracyjne.

 Usługi prawne,Kijów :: Kancelarie prawne,Kijów :: Usługi prawnika :: Usługi adwokata :: Adwokat matrymonialny :: Egzekucja wyroków sądu :: Przedstawicielstwo interesów w sądzie

© 2006-2020. "Miranda" Spółka Z.o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.