Kancelaria Prawna "Юридическая компания МИРАНДА"


PROCES PRZESTĘPCZOŚCI

Kancelaria „Miranda” oferuje usługi prawnika prawnej w sprawach karnych, która chroni klientów zarówno podczas wstępnego dochodzenia i na etapie postępowania.

Prawnik (adwokat w sprawach karnych), kancelaria „Miranda” zapewnienie reprezentacji i obrony w sprawach karnych (ochrona podejrzanego, obrona oskarżonego, obrona oskarżonego, ochrona ofiar, ....) naszych klientów firm prawniczych, którzy potrzebują tego typu usług.

W firmie prawniczej Miranda, oprócz prawników specjalizujących się w prawie karnym w ogóle, są:

Pełnomocnik w sprawach kradzieży (kradzieży, napadu, rabunku, ...);

Pełnomocnik ds. Uszkodzeń ciała;

prawnik w sprawach o morderstwo;

prawnik w sprawach dotyczących oficjalnej przestępczości;

prawnik ds. przestępstw podatkowych.

Cele systemu sądownictwa karnego jest ochrona praw i interesów osób fizycznych i podmiotów, które biorą w nim udział, a także szybkiego i pełnego ujawnienia przestępstwa, narażając sprawców oraz w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa każdemu, kto popełnił przestępstwo jest ścigane i niewinni nie zostali ukarani.

Usługi prawnika w sprawach karnych zwykle obejmują:

1. Reprezentacja (obrona) w organach dochodzenia przedprocesowego (policja, prokuratura, SBU);

2. badanie materiałów w sprawie karnej;

3. sporządzenie odwołania (odwołania);

4. wniesienie kasacji (kasacja);

5. sporządzenie pozwu cywilnego;

6. sporządzenie wpisu do powództwa cywilnego;

7. Reprezentowanie interesów cywilnego powoda;

8. Reprezentowanie interesów pozwanego cywilnego;

9. reprezentacja w sądzie rejonowym (miejskim) (postępowanie sądowe), obrona w sądzie;

10. Reprezentacja w Sądzie Apelacyjnym (Court of Appeal), obrona w Sądzie Apelacyjnym;

11. Reprezentacja w Sądzie Najwyższym Ukrainy (sąd kasacyjny).

Adwokaci w sprawach karnych kancelaria „Miranda” z dużym doświadczeniem w obsłudze prawnej ochrony interesów klientów w postępowaniach karnych przeciwko niemu.

Jednym z szeroko rozpowszechnionych spraw sądowych, w których usługi prawne świadczone są przez adwokata karnego, są:

1. przypadki morderstwa;

2. przypadki kradzieży (kradzieży, rabunku, rabunku, ...);

3. przestępstwa gospodarcze;

4. przestępstwa podatkowe (uchylanie się od opodatkowania, ...);
 

5. przypadków spowodowania uszkodzenia ciała. 

 Usługi prawne,Kijów :: Kancelarie prawne,Kijów :: Usługi prawnika :: Usługi adwokata :: Adwokat matrymonialny :: Egzekucja wyroków sądu :: Przedstawicielstwo interesów w sądzie

© 2006-2020. "Miranda" Spółka Z.o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.