Kancelaria Prawna "Юридическая компания МИРАНДА"


NASZE CENY

Opłata jest formą rekompensaty dla prawnika realizacji misji bezpieczeństwa i zapewnić inne rodzaje klientów pomocy prawnej.

Metoda obliczania opłaty (stała kwota, co godzinę) Podstawa do zmiany rozmiaru opłaty, nakazu zapłaty, warunki spłaty tak określona w umowie o udzielenie pomocy prawnej.

Przy ustalaniu wysokości opłaty bierze pod uwagę złożoność sprawy, kwalifikacji i doświadczenia z sytuacji finansowej prawnik klienta i innych istotnych okoliczności. Opłata musi być rozsądna i uwzględniać czas spędzony przez prawnika.

 

 

 

Umowa o pomocy prawnej - umowa na mocy której jedna ze stron (prawnik, kancelaria adwokacka, adwokackiej) zobowiązuje się do ustanowienia lub zapewnienia obrony innej pomocy prawnej na rzecz drugiej strony (klienta) na warunkach iw sposób określony w umowie a klient zobowiązuje się zapłacić za pomoc prawną i rzeczywistych kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia.

 Usługi prawne,Kijów :: Kancelarie prawne,Kijów :: Usługi prawnika :: Usługi adwokata :: Adwokat matrymonialny :: Egzekucja wyroków sądu :: Przedstawicielstwo interesów w sądzie

© 2006-2020. "Miranda" Spółka Z.o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.