Юридическая компания Юридическая компания МИРАНДА


Бесплатные юридические консультации

Здесь Вы можете задать вопрос и получить юридическую консультацию наших юристов и адвокатов.
Поиск вопроса по номеру Поиск вопроса по ключевому слову

№951 : Запорожье : Роман Олексенко : Доброго дня! Для получения молодежного кредита, я стал на квартирный учет по месту проживания в районной администрации.На тот момент я становился как одинокий(холостяк). Через 6 месяцев я женился и на кварт. учет поставил жену. Соответственно нам в фонд \\\"Молодіжного кредитування\\\" выдали обновленную \\\"Довідку про перебування на квартирному обліку\\\", где указывается что мы стоим на квартучете как семья в таком-то составе. И как мне сказал специалист по распределению жилья в районной администрации, что по законодательству дата постановки жены на квартучет будет той же что и становился я, т.е. когда был холостяком. Когда же я принес \\\"Довідку...\\\" в фонд \\\"Молодіжного кредитування\\\" мне сказали, а где же дата постановления жены на квартучет? Я объяснил ситуацию и у меня не приняли данный документ а в ответ сказали, что пусть напротив фамилии жены допишут дату когда поставили жену на квартучет. А в администрации по этому поводу мне ответили следующее: \\\"Мы то напишем, но это будет не правильно и в дальнейшем могут возникнуть проблемы.\\\" Так вот помогите пожайлуста нам. Как нам быть? Как будет правильно и законно. Если можно написать закон или постановление на которое можно будет сослаться в случае чего. Заранее благодарю. >>>
№941 : Южноукраинск, Никола : Кияшко Виталий : У нас, в м. Южноукраїнськ (Миколаївської обл..), в кварталі малоповерхової забудівлі років шість назад створено орган самоорганізації населення (Управу). При реєстрації Управи виконавчий комітет міської ради погодився з тим, що в Положенні про Управу записані всі (та ще й додаткові) власні і делеговані повноваження, перелічені в законі України про само-організацію населення, які можуть бути їй передані, але при цьому міська рада не виділила ніяких коштів, необхідних Управі для їх здійснення. С тих пір голова , секретар - бухгалтер, прибиральниця, а з деякого часу і вантажник Управи, працюють на внески жителів, розмір яких установлюється конференцією і які є обов’язковими. При цьому за рахунок внесків указаним членам апарату Управи сплачуються всі платежі, необхідні для перерахування пенсії, а також сплачується утримання особистого автомобіля голови, його мобільний телефону, підписка періодичного друку, канцелярські то-вари та інше. Спочатку внески платили майже всі жителі. Потім частина жителів перестала, рахуючи роботу Управи незадовільною. Минулого року була виявлена крадіжка внесків на суму 7800 гривень і пропажа всіх фінансових документів за минулий період і частина жителів переста-ла платить внески із-за недовір'я. На мій погляд, Управа є представницьким органом влади і не є гаражним або будівель-ним кооперативом і не може існувати згідно законодавства України на обов’язкові внески. Ось як я міркую: 1. Якщо внески в Управу є обов’язковими, а частина жителів не згодна їх сплачувати, але мусить, щоб отримати через неї деякі послуги (у нас поки що це прописка і вивіз сміття), то виходить що ці послуги є платні. І по суті вони платні для всіх жителів кварталу, бо вони на-даються тільки тим, хто своєчасно платить внески. А Управа в такому випадку не є предста-вницьким органом влади а є підприємством по наданню платних послуг населенню. 2. Згідно ст.1 та ст..5 закону України про самоврядування, орган самоорганізації насе-лення є складовою частиною системи місцевого самоврядування, функції та повноваження якого забезпечуються місцевим бюджетом (див, термін «бюджет», ст..1). І якщо орган само-організації населення існує, як в нашому випадку, за рахунок обов’язкових внесків жителів, що його утворили, то ці внески є не чим іншим як додатковим оподаткуванням цих жителів. І хоча згідно ч.2 ст.69 цього закону, за рішенням зборів громадян за місцем їх проживан-ня можуть запроваджуватися місцеві збори на засадах добровільного самооподаткування - утримання Управи за ці кошти законом не передбачається. Бо самооподаткування, згідно цього закону, є форма залучення на добровільній основі за рішенням зборів громадян за місцем проживання коштів населення відповідної території для фінансування разових цільових заходів соціально-побутового характеру(див, терміни ст..1). Як бачмо - добровільних, разових і соціально-побутового характеру, а не обов’язкових і не на виплату заробітної плати тим членам Управи, яким буде вирішено доцільно її плати-ти конференцією жителів. 3. В законі про самоорганізацію постійно вживається вираз «передає», який повинен ма-ти один певний сенс. В ст..14 і ст..15 сказано, що при утворенні органу самоорганізації насе-лення міська рада передає йому відповідні кошти. І в ч.2 ст. 21 цього закону, на мій погляд, не випадково використовуються те ж саме сло-во: «керівник і секретар цього органу можуть працювати в ньому на постійній основі з опла-тою їх праці за рахунок коштів, переданих органу самоорганізації населення». Не «залуче-них за рахунок внесків, чи самооподаткування», не отриманих «від надходжень, не заборо-нених законодавством», а переданих. На мій погляд, цим і регулюється питання можливості праці членів органу самоорганіза-ції на постійній основі. Це можливо тільки за рахунок коштів, переданих міською радою, яка наділила цей орган при його створенні власними та делегованими повноваженнями. 4. І останнє. В законі сказано категорично і однозначно, що міська рада при створенні ор-гану самоорганізації населення передає йому відповідні кошти. Не може передавати, а пере-дає. Відповідні кошти, це мають бути більші , чи менші , але ж кошти. І якщо наша міська рада передала нашому органу в повному обсязі повноваження, перелічені в законі, і надала ще й більше, чим в ньому перелічено, то ці кошти мають бути не такими вже й маленькими. А якщо міська рада їх не передала, то вона порушила закон? І це можливо опротестувати? 5. В нашому місті є ще шість кварталів і ні в одному нема Управи. І на наш погляд – там бі-льше порядку. Там міська влада забезпечує і чистоту і безкоштовну перевірку лічильників і інше. А в нашому випадку вона делегувала нашій Управі повноваження, не виділила на їх здійснення ні копійки і все. Тому частина жителів не бажає, щоб у нас була Управа і протес-тує проти неї несплатою внесків. Друга частина бажає, щоб було проведено розслідування факту крадіжки внесків і теж не сплачує внески. Що нам робити? І що з нами можуть зроби-ти, якщо ми не будемо платити внески? Заздалегідь дякую за відповідь, з повагою, Віталій Кіяшко. Вашу відповідь чекаю на мою електронну адресу: [email protected]  >>>
№940 : Запорожье : Иван Дмитриевич : Добрый День! У меня вопрос по поводу раздела расходов на общий забор и фундамент с соседями. Ситуация такова: у нас террасные участки. Их участок и дом находятся ниже нашего уровня земли. Высота фундамента составляет местами от 50см до 2 м. Стоимость забора составила 6000 грн (из них мы заплатили 3650, соседи - 2350).Возник спор: кто должен платит за фундамент (соседи говорят, что их камни держат нашу землю) и мы должны лить фундамент высотой в 2 метра на стене, которая находится на меже, но в их дворе. >>>
№936 : Keufycr : Додонова Татьяна : Брак с осужденным к лишению свободы на срок более трех лет, был расторгнут в 1997г. по инициативе супруги о чем имеется запись в книге регистрации. В данный момент осужденный решил вступить в новый брак для чего ему нужно подтверждение того, что он не находится в браке. Органы регистрации актов гражданского состояния отказываются дополнить запись, выдать свидетельство, сделать отметку в паспорте осужденного на основании заявления поданного осужденным через представителя, имеющего доверенность, мотивируя отказ тем, что подобные действия относятся к личным неимущественным правам и должны быть осуществлены осужденным лично после освобождения. Отказ мотивирован тем, что в новых правилах регистрации актов нет положений регулирующих подобную ситуацию. Подскажите в какой суд (административный и общий) обращаться. Подавать иск или жалобу. И на сколько правомерны действия РАГСА >>>
№935 : Когалым : Инна : Здравствуйте уважаемые юристы!! У меня к Вам вот такой вопрос. У меня есть бабушка, которая живет на Украине у нее есть приватизированная квартира в городе. Бабушка проживает в деревне в доме своей дочери. Дочь живет в России.Дом дечери подарили т.е. оформил дарственность отец (умер). Дарственность на девичью фамилию была оформлена во времена СССР. Дочь 2 раза выходила замуж, но так дом и не оформила на себя. Теперь дочь выгоняет свою мать из этого дома. Вопрос такой можно ли отзвать дарственность и бабушки забрать хотя бы 1/2 доли. Дом и земля приватизированы на дочь по новой фамилии, но дом не оформлен. За ранее спасибо. >>>
№933 : Киев : Гавловский Федор : Добрый день, Мою маму сильно (мама теряла сознание и пришлось ставить швы и дренаж) покусала собака (английский старфордширский терьер). Живем мы в Киеве, а инцидент произошел в Боярке. Хочу узнать формальную процедуру компенсации материального и морального ущерба! Есть ли ограничения на размер компенсации? Нужно ли писать заявление в милицию? Это заявление нужно делать в Боярке или в Киеве по месту прописки? Заранее благодарю Гавловский Федор. Тел 8(067) 938-8603…  >>>
<< Предыдущие | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | Следующие >>

Юридические услуги, Киев :: Юридические фирмы, Киев :: Услуги юриста :: Услуги адвоката :: Услуги семейного адвоката :: Исполнение решений суда :: Представительство в суде :: Налоговый адвокат :: Налоговые споры :: Таможенный адвокат :: Таможенные споры :: Адвокат по уголовным делам :: Уголовный адвокат :: Взыскание задолженности :: Адвокат по хозяйственным спорам :: Хозяйственные споры

© 2006-2020. ООО "Miranda".
Все права защищены.